Privacy verklaring

Promsfestival@thelake (hierna: de organisator) heeft uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens van de klant en/of de bezoeker van het evenement zijn nodig om een toegangsbewijs voor het evenement te kunnen verschaffen en voor de facturatie en incasso van het toegangsgeld, voor informatieverstrekking en nadere correspondentie. Door de gegevens te verstrekken geeft u de organisator toestemming om de gegevens voor hiervoor genoemde doeleinden te gebruiken. De organisator stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat hiermee zorgvuldig om. De persoonsgegevens worden aan niemand verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of op grond van de wet noodzakelijk is. De organisator bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@promsfestival.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.
De organisator behoudt zich het recht voor om de privacy verklaring te wijzigen.

Cookies

Bezoekt u onze website dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij werken we met geanonimiseerde gegevens.